Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

Pogoda Gostynin z serwisu

Zapraszamy do wzięcia udziału w Pokazie Mody Ekologicznej

 

 

REGULAMIN POKAZU MODY EKOLOGICZNEJ

 

 

I.            ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

II.            CELE:

·         poszerzanie świadomości dotyczącej ochrony środowiska,

·         wzbogacenie programu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Gostynin,

·         propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

·         zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania
lub przetworzenia,

·         popularyzowanie wiedzy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów wśród najmłodszych w domu i w szkole – czyli w codziennym życiu,

·         zachęcenie dzieci i młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko przyrodnicze, poprzez wykonanie stroju z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Pokaz przeznaczony jest dla uczniów gminnych placówek oświatowych.
- Pokaz przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Uczniowie klas IV-VI
2. Uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klas III Gimnazjum
  - Placówka oświatowa może zgłosić do Pokazu tylko jeden zespół w każdej kategorii

   składający się z 3 osób (2 modeli i prezentera),
  - Czas prezentacji min. 3 minuty, max 5 minut.
  - Zadaniem uczestników będzie wykonanie odpowiednio wcześniej dwóch strojów
   z odpadów przeznaczonych do recyklingu.

  - Projekt dowolny (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, do szkoły, na plażę itp.)
Wybór tematu pozostawiamy uczestnikom, których zadaniem podczas pokazu będzie opowiedzenie o wykonanych strojach.

  - Pokaz odbędzie się w dniu 9.09.2018r.
    podczas XI Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sokołowie.

 

IV. OCENA I NAGRODY:
Upominki za uczestnictwo w Pokazie wręczone zostaną podczas Dożynek.

 

V. TERMIN I MIEJSCE:
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 06.09.2018 r. (czwartek) w siedzibie GCKiTWGG
w Białem lub telefonicznie pod numerem: 24 235 16 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

   

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem zaprasza do udziału w konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2018”

 

Wstęp

 

Zwyczaje związane z niezwykle ważnym momentem w życiu polskiej wsi, jakim było zakończenie najważniejszych prac polowych, cechowały się na terenach polskich znaczną rozmaitością. Niezależnie jednak od występujących różnic w każdym z regionów miało miejsce uroczyste, obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów połączone z przeniesieniem ich wśród śpiewów i muzyki do chaty czy dworu, gdzie przechowywano je do momentu wysiania z nich ziarna jesienią. Zwyczaj ten, choć przeszedł znaczną ewolucję przetrwał do dzisiaj i znany jest pod nazwą dożynek, wieńcowego (od najważniejszego atrybutu – wieńca dożynkowego), albo okrężnego (od obrzędowego okrążania pól po żniwach).

 

To wielkie święto gospodarskie odbywało się w sierpniu lub na początku września a czasem przy sprzyjającej pogodzie w święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia). Bardzo ważnym etapem uroczystości dożynkowych było wicie wieńca żniwnego oraz pochód z nim do dworu lub chaty. W zależności od okolic jego rolę mogła pełnić sama „przepiórka” wykopana z pola i przystrojona kwiatami i wstążkami. Najczęściej jednak wieniec, bądź wieńce wito wplatając w nie kłosy z „równianki” oraz garście zżętych, niemłóconych zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa. Pszenica miała moc sprawczą – odpowiednio honorowana odwdzięczała się bogatymi plonami. Żyto związane było z tajemniczym światem duchów. Do wieńca dożynkowego wplatano również gałązki leszczyny – symbol obfitości i błogosławieństwa bożego. Jej gałązki dają spokój i szczęście. Wieńce ubogacano owocami i warzywami, czyli wszystkim czym obrodziła ziemia, przystrajano wstążkami   i kwiatami polnymi (grona dojrzałych jarzębin, kwiaty, barwinek, mirt, róże polne, bukszpan, sitowie, jabłka, orzechy, kwiat ślazu gęsiego, nagietki, kurzyślad, itd.). Wieńce żniwne mogły przybierać różne kształty np. wielkich, barwnych kół, zrobionych z łubianych lub wiklinowych obręczy, pokrytych kwiatami i kłosami albo bukietów o trzech odnogach przewiązanych tasiemką. Zwykle miały one jednak kształt korony węgierskiej. Składały się z tzw. obrączki, czyli warkocza zrobionego ze zboża o średnicy grubości cala (splot sam bez kłosek) oraz dwóch przymocowanych do niej warkoczy wygiętych kabłąkowo. Miejsce ich krzyżowania się przewiązane było jedwabnymi wstążkami, najczęściej barwy białej, żółtej, czerwonej i szafirowej. Bywało, że do wieńców żniwnych przywiązywano żywe ptaki: kaczkę, koguta, czy kurczęta i na podstawie ich zachowania próbowano przepowiedzieć urodzaj w roku następnym… Wierzchołek wieńca dekorowano pieczoną kukiełką lub piernikowym sercem, co miało wyrażać obfitość lasu i pasieki. Często wierzchołek zwieńczały symbole religijne. Jeśli rok był urodzajny, to i wieniec był bogatszy, większy i znakomitszy.

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

 1.  Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem (GCKiTWGG).

 

2.  Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie XI Gminnych Dożynek Ekologicznych, 09 września 2018r. w Sokołowie.

 

3.  Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych występujących na Mazowszu. Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym 09 września 2018r.

 

§2

 

1.      Cele konkursu:

 

a.   Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.

 

b.      Promocja kulturowego dorobku polskiej wsi.

 

c.       Rozbudzanie i popularyzacja zainteresowań twórczością ludową.

 

d.      Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.

 

 

 

KOMISJA KONKURSOWA

 

§3

 

1.   W celu przeprowadzenia konkursu, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdzie maksymalnie 3 członków. Pracami Komisji kierować będzie Przewodniczący wskazany przez Dyrektora GCKiTWGG.

 

2.     Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

 

3.    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

 

 KRYTERIA OCENY

 

§4

 

1.      Oceniając wieńce dożynkowe, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 

a.      Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – w skali od 0 do 5 pkt.

 

b.      Różnorodność podstawowych materiałów naturalnych użytych do wykonania wieńca, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła, itp.– w skali od 0 do 5 pkt.

 

c.       Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły– w skali od 0 do 5 pkt.

 

d.      Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – w skali od 0 do 5 pkt.

 

2.      I miejsce w Konkursie otrzyma wieniec, który uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu powyższych kryteriów.

 

3.      Miejsca II i III oraz wyróżnienia przypadną w udziale wieńcom, które otrzymają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów po zastosowaniu powyższych kryteriów.

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

§5

 

1.   W konkursie mogą uczestniczyć Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, sołectwa i wsie, które złożą prawidłowo wypełnioną KARTĘ UCZESTNICTWA, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 03 września 2018 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 

2.     Wieńce zgłoszone po 03 września 2018r. nie wezmą udziału w Konkursie.

 

3.     Grupa wieńcowa prezentuje wieniec podczas przemarszu Korowodu Dożynkowego.

 

4.     Grupa wieńcowa może liczyć maksymalnie 6 osób.

 

§6

 

1.      Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać następujących rozmiarów:

 

a.       Wysokość do 180cm,

 

b.      Szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150cm.

 

2.     Wieńce nie mogą być wykonane w wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów, itp.. Swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych oraz poczucia moralności.

 

3.      Konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich przenoszenie.

 

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

§7

 

1.      Grupa wieńcowa przyjeżdża na koszt własny na XI Gminne Dożynki Ekologiczne.

 

2.    Rejestracja wieńców dożynkowych nastąpi 09 września 2018r. w godzinach od 11:20 – 11:45 przed kościołem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sokołowie.

 

3.     Wieńcom nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń.

 

4.      Komisja konkursowa dokona oceny wieńców 09 września 2018r. w godzinach 14:30 – 16:00.

 

5.      Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 09 września 2018r. podczas XI Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sokołowie.

 

 

 

NAGRODY PIENIĘŻNE

 

§8

 

1.      Dla uczestników Konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne, przyznane przez Wójta Gminy Gostynin, po dokonaniu oceny przez Komisję Konkursową, w wysokości:

 

a.       I miejsce – 350,00 zł netto

 

b.      II miejsce – 300,00 zł netto

 

c.       III miejsce – 250,00 zł netto

 

d.      Wyróżnienia – po 170,00 zł netto

 

§9

 

1.      Nagrody dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych są dzielone proporcjonalnie do liczby osób wchodzących w skład grupy wieńcowej. Zgodnie  z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2032 z późn. zm.) zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 10% nagrody. Kwota pobrana jako podatek od nagrody pieniężnej zostanie odprowadzona przez Organizatora Konkursu – Gminne centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin – na konto właściwego Urzędu Skarbowego (zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760,00zł, to jest ona zwolniona z podatku.

 

2.     W przypadku przyznania nagrody pieniężnej podmiotom prawnym, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1888 z późn. zm.).

 

3.      Wypłata nagród pieniężnych nastąpi gotówką w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z danymi przekazanymi Organizatorowi Konkursu w KARTACH UCZESTNICTWA.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§10

 

1.      Uczestnik Konkursu składając swój podpis na KARCIE UCZESTNICTWA, oświadcza, że:

 

a)   zapoznał się z niniejszym regulaminem konkursu oraz zawartą w nim klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

b)   wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33; 09-500 Gostynin na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, jego danych osobowych zawartych w KARCIE UCZESTNICTWA w celu uczestnictwa w konkursie i jego przeprowadzenia przez GCK i TW GG oraz ewentualnie w celach marketingowych.

 

c)   Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie poprzez publikację w przestrzeni publicznej raz mediach.

 

d)     Został poinformowany o tym, że podanie w/w danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Gminnym Centrum Kultury i tradycji Wsi Gminy Gostynin

 

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor GCKiTWGG.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GCKiTWGG W BIAŁEM

 

   W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO informujemy, iż:

 

1.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminne centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem Białe 33; 09-500 Gostynin; tel.: 24  235 16 04; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.     Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podst. Art. 6 i 7 RODO iw celu realizacji ustawowych i statutowych zadań GCK I TW GG.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z wykonywaniem ustawowych i statutowych zadań Administratora, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GCK i TW GG, realizacji zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.

 

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okresy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w GCK iTWGG.

 

4.     Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Pani/Pana zgodą w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnianie.

W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 

a)       Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

 

b)      Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GCK i TW GG przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest GCK i TW GG.

 

5.     Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)       prawo wycofania zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych;

 

b)      prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych

 

c)       prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych

 

d)      prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych

 

e)       prawo żądania ograniczenia Pani/Pana danych osobowych

 

f)        prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

 

6.     Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

 

7.     Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazane w pkt. 1.

 

8.     Prawo wniesienia skargi do organu 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez GCK i TW GG Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

9.     We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail lub listownie. Dane kontaktowe wskazano w pkt. 1.

 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

„NAJŁADNIEJSZY  WIENIEC DOŻYNKOWY”

 

 

Wykonawca wieńca:

 

 

Skład grupy wieńcowej biorącej udział w Konkursie:

Lp.

Imię i nazwisko

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

5.      

 

6.      

 

 

Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby reprezentującej grupę wieńcową:

 


Imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez grupę wieńcową do odbioru nagrody pieniężnej

L.p.

Imię i nazwisko

PESEL

Adres

Właściwy urząd skarbowy

  

 

 


Osoba prawna na rzecz, której zostanie wypłacona nagroda pieniężna:

Nazwa organizacji

 

Dokładny adres

 

 

 

 

 Ja niżej podpisana/y, członek grupy wieńcowej, wyrażam zgodę na odbiór nagrody przez   ……………………………………………………………………………… (Należy wskazać imię i nazwisko )

 

 

 • Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz zawartą w nim Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, oświadczam, iż przyjmuję jego wszystkie postanowienia i dobrowolnie przystępuję do uczestnictwa w Konkursie. Dane zawarte w karcie zgłoszeniowej są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

•     Ponadto oświadczam, że wszelkie treści udostępnione Organizatorowi Konkursu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych.

•     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GCK i TW GG na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO moich danych osobowych zawartych w KARCIE UCZESTNICTWA - przez Organizatora w celach przeprowadzenia i promocji Konkursu.

•     Zgodnie z art. 6 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2018” poprzez m.in. publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach.

•     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GCK i TW GG na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO moich danych osobowych zawartych w KARCIE UCZESTNICTWA w celach marketingowych GCKiTW GG

•       Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/łem poinformowana/y o tym, że podanie w/w danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  Podpisy członków grupy wieńcowej:

 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………………………………………………                       

 

Miejscowość, data, podpis osoby zgłaszającej

 

 

Zaproszenie do udziału w Konkursie „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”

 

Zaproszenie do udziału w Konkursie
 „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”

Gminne Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
zaprasza do udziału w Konkursie
 „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”

 

 

 

 

Regulamin Konkursu

„Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”I.  INFORMACJE OGÓLNE

* Konkurs „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”, zwany dalej Konkursem, ma na celu promocję gminnych tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie
ich twórców.  Konkurs odbywa si
ę w ramach XI Gminnych Dożynek Ekologicznych.

*  Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

* W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.

* Oceny nalewek dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.Podczas oceny członkowie komisji wezmą pod uwagę następujące kryteria: oryginalność składników, smak, klarowność, aromat.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

*  Uczestnicy, dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.

*  Do Konkursu zgłaszać należy nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

*  Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia 2018r. drogą pocztową, mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefoniczną (24 235 16 04) lub osobiście w godzinach 08.00 – 16.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

*  Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć butelkę (min. 0,25 l) nalewki do dnia 30 sierpnia 2018r. do Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin,
do godziny 15.00. Ilo
ść nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna. 

* Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia. W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę Zgłoszenia.

 

        III. ZASADY PROCEDOWANIA I WYNIKI

* Członkowie Komisji Konkursowej dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym Uczestnikom Konkursu, gwarantowanych przez Organizatora i wyłaniają zwycięzców.

* Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 września 2018r. podczas XI Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sokołowie.

*  Uczestnicy Konkursu ubiegają się o honorowy tytuł:  „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”.

* Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej informujemy, iż uczestnictwo w Konkursie jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika Konkursu – zdjęć wykonanych w związku z realizacją zadania w materiałach reklamowych Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin; oraz Gminy Gostynin, w szczególności: w materiałach prasowych, mediach, na plakatach, ulotkach oraz stronach internetowych itp.

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                         

 

                                                Numer zgłoszenia/wypełnia GCKiTWGG/………

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Konkurs pn.: „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”

 

 

Imię i nazwisko/nazwa uczestnika        __________________________________________

 

 

Adres                                              ________________________________________________

 

 

Telefon kontaktowy                          ________________________________________________

 

 

Nazwa zgłaszanej nalewki*            ________________________________________________

 

 

Rok przyrządzenia nalewki             ________________________________________________

 

 

                Oświadczam, że zgłaszana do konkursu nalewka jest  produktem wytworzonym na bazie wyrobów alkoholowych, nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w Polsce lub za granicą. Nalewka ta nie jest dostępna w komercyjnej sprzedaży w kraju lub za granicą.

 

                Napój wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i przechowywania  produktów spożywczych. Nie zawiera toksyn lub innych szkodliwych substancji (z wyłączeniem alkoholu).

 

                Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018” i akceptuję go.

 

 

 

 

­­­­                              _ _______________________                                _______________________             

                                        data                                                                   czytelny podpis

 

 

 

* - jeśli nazwa nalewki o tym nie świadczy prosimy dodatkowo podać jej podstawowe składniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA RAJD ROWEROWY

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME