Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

Pogoda Gostynin z serwisu

Zaproszenie do udziału w Konkursie „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”

 

Zaproszenie do udziału w Konkursie
 „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”

Gminne Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
zaprasza do udziału w Konkursie
 „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”

 

 

 

 

Regulamin Konkursu

„Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”I.  INFORMACJE OGÓLNE

* Konkurs „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”, zwany dalej Konkursem, ma na celu promocję gminnych tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie
ich twórców.  Konkurs odbywa si
ę w ramach XI Gminnych Dożynek Ekologicznych.

*  Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

* W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.

* Oceny nalewek dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.Podczas oceny członkowie komisji wezmą pod uwagę następujące kryteria: oryginalność składników, smak, klarowność, aromat.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

*  Uczestnicy, dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.

*  Do Konkursu zgłaszać należy nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

*  Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia 2018r. drogą pocztową, mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefoniczną (24 235 16 04) lub osobiście w godzinach 08.00 – 16.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

*  Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć butelkę (min. 0,25 l) nalewki do dnia 30 sierpnia 2018r. do Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin,
do godziny 15.00. Ilo
ść nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna. 

* Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia. W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę Zgłoszenia.

 

        III. ZASADY PROCEDOWANIA I WYNIKI

* Członkowie Komisji Konkursowej dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym Uczestnikom Konkursu, gwarantowanych przez Organizatora i wyłaniają zwycięzców.

* Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 września 2018r. podczas XI Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sokołowie.

*  Uczestnicy Konkursu ubiegają się o honorowy tytuł:  „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”.

* Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej informujemy, iż uczestnictwo w Konkursie jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika Konkursu – zdjęć wykonanych w związku z realizacją zadania w materiałach reklamowych Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin; oraz Gminy Gostynin, w szczególności: w materiałach prasowych, mediach, na plakatach, ulotkach oraz stronach internetowych itp.

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                         

 

                                                Numer zgłoszenia/wypełnia GCKiTWGG/………

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Konkurs pn.: „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018”

 

 

Imię i nazwisko/nazwa uczestnika        __________________________________________

 

 

Adres                                              ________________________________________________

 

 

Telefon kontaktowy                          ________________________________________________

 

 

Nazwa zgłaszanej nalewki*            ________________________________________________

 

 

Rok przyrządzenia nalewki             ________________________________________________

 

 

                Oświadczam, że zgłaszana do konkursu nalewka jest  produktem wytworzonym na bazie wyrobów alkoholowych, nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w Polsce lub za granicą. Nalewka ta nie jest dostępna w komercyjnej sprzedaży w kraju lub za granicą.

 

                Napój wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i przechowywania  produktów spożywczych. Nie zawiera toksyn lub innych szkodliwych substancji (z wyłączeniem alkoholu).

 

                Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2018” i akceptuję go.

 

 

 

 

­­­­                              _ _______________________                                _______________________             

                                        data                                                                   czytelny podpis

 

 

 

* - jeśli nazwa nalewki o tym nie świadczy prosimy dodatkowo podać jej podstawowe składniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA RAJD ROWEROWY

Gala Operowo - Operetkowa zwieńczyła XX Ogólnopolski Plener Malarski U WÓJTA połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży.

   W niedzielę, 8 lipca br. zakończył się XX Ogólnopolski Plener Malarski „U Wójta” połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej. O godz. 15.30 odbył się wernisaż malarstwa tworzonego podczas pleneru i warsztatów, podczas którego Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński podziękował artystom i gimnazjalistom za uczestnictwo w plenerze oraz  pogratulował pięknych prac, które wzbogacą zbiory Gminy Gostynin. Wystawa będzie czynna do 15 lipca w godzinach od 10:00 do 18:00

  Uczestnikami tegorocznego Pleneru Malarskiego „U Wójta” byli: Alojzy Balcerzak (Warszawa), Martyna Balcerzak (Niemcy), Eleonora Baranowska (Lucień), Tadeusz Koprowicz (Sokołów), Dorota Król (Rzeszów); Maryline Lefebvre (Francja), Anna Michalak (Gostynin); Barbara Ogłodzińska (Gostynin), Zenobia Ogrodzińska (Gostynin); Barbara Perlikowska (Gostynin), Andrzej Szpejnowski (Stefanów), Maria Wojnarowska (Łąck) oraz Zofia Samusik – Zaremba (Płock). Funkcję Komisarza Pleneru pełniła pani Maria Wojnarowska.

   Już po raz dziesiąty Plener „U Wójta” połączono z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej. Wzięło  w nich udział dziesięć uczennic z terenu gminy Gostynin wyłonionych z konkursu plastycznego pod nazwą „Mazowieckie drogi do niepodległości” ogłoszonego przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białe.

   W warsztatach wzięły udział następujące młode adeptki sztuki: Justyna Ryniec i Klaudia Złotowska ze szkoły w Białotarsku, Olga Fudała i Natalia Zalewska ze szkoły w Emilianowie, Aleksandra Sobiecka i Weronika Zarzycka ze Szkoły w Lucieniu, Natalia Boguszewska ze szkoły w Sokołowie, Wiktoria Sielaczek i Patrycja Ziółkowska  ze szkoły w Solcu oraz Joanna Bąbrych ze szkoły w Teodorowie. Komisarzem warsztatów dla młodzieży była pani Jolanta Michalak.

  O godz. 16.00 odbyło się uroczyste zakończenie Pleneru i warsztatów. Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białem Krystyna Janiszewska podziękowali artystom za udział w Plenerze, pogratulowali pięknych prac powstałych podczas tygodniowego pobytu w Lucieniu oraz wręczyli upominki. Podsumowania tegorocznego pleneru dokonała Komisarz Maria Wojnarowska.

 

      

 

      Wójt podziękował również młodzieży uczestniczącej w warsztatach plastycznych. Gimnazjaliści, pod kierunkiem opiekuna artystycznego p. Jolanty Michalak, doskonalili swój kunszt artystyczny podczas zajęć plenerowych: w Oporowie, w Żelazowej Woli, w Płocku, w Kłóbce oraz w malowniczych zakątkach Gminy Gostynin. Wysoki poziom powstałych prac plastycznych można podziwiać na wystawie poplenerowej. Uczestnicy warsztatów także otrzymali pamiątkowe upominki.

 

 

          Wzorem lat ubiegłych na zakończenie Pleneru Malarskiego „U Wójta” odbył się koncert znanych  i lubianych solistów operowych. W krainę opery, operetki, musicalu, jazzu i piosenki wprowadzili przybyłych na uroczystość: Beata Wardak (mezzosopran), Leszek Świdziński (tenor),  Aleksandra Świdzińska (sopran), Aleksandra Hofman (sopran), Łukasz Karauda (baryton), Patrycja Pol (sopran), Michał Romanowski (bas).  A to wszystko przy akompaniamencie Zespołu Kameralnego Orkiestry Symfonicznej La Boheme de Varsovie. Ta wspaniała muzyczna uczta z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, zarówno wśród mieszkańców Gminy Gostynin, ościennych gmin i miast oraz odpoczywających na Pojezierzu Gostynińskim turystów. Tegoroczną Galę Operowo – Operetkową podobnie jak w poprzednich latach zakończyła owacja na stojąco.

 

 

  

 

 

ZAPROSZENIE NA ZAKOŃCZENIE XX OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKIEGO - U WÓJTA

GALA OPEROWO - OPERETKOWA ZAKOŃCZY TEGOROCZNY 
PLENER „U WÓJTA”

Wójt Gminy Gostynin oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białem bardzo serdecznie zapraszają 08 lipca 2018r. na Galę Operowo – Operetkową oraz uroczyste zakończenie XX Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego "U Wójta" połączonego z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej.

Usłyszymy najpiękniejsze arie, duety i piosenki z najsłynniejszych oper, operetek oraz musicali. Na scenie zaprezentują się: Beata Wardak, Leszek Świdziński oraz ich goście, przy akompaniamencie Zespołu kameralnego La Boheme de Varsovie.

Zapraszamy także na wernisaż prac artystów malarzy uczestniczących w tegorocznym plenerze: Alojzego Balcerzaka, Martyny Balcerzak, Eleonory Baranowskiej, Tadeusza Koprowicza, Doroty Król, Maryline Lefebvre, Anny Michalak, Barbary Ogłodzińskiej, Zenobii Ogrodzińskiej, Barbary Perlikowskiej, Andrzeja Szpejnowskiego, Marii Wojnarowskiej i Zofii Samusik–Zaremby oraz wystawę prac młodzieży biorącej udział w warsztatach plastycznych.
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME