Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

Pogoda Gostynin z serwisu

Zaproszenie do udziału w konkursie "Najsmaczniejszy chleb dożynkowy"

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem zaprasza do udziału w konkursie "Najsmaczniejszy chleb dożynkowy".

 

REGULAMIN KONKURSU

„NA NAJSMACZNIEJSZY CHLEB DOŻYNKOWY”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

3. Na Konkurs należy własnoręcznie wykonać tradycyjny chleb dożynkowy.

§2

1. Cele konkursu:

a. Kultywowanie oraz upowszechnianie polskich tradycji obrzędowych;

b. Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wypieku tradycyjnego chleba;

c. Promocja kulturowego dorobku polskiej wsi;

d. Wyszukiwanie tradycyjnych receptur;

e. Kultywowanie zwyczajów wypieku chleba tradycyjnymi metodami oraz przekazywanie ich młodemu pokoleniu;

KOMISJA KONKURSOWA

§3

1. W celu przeprowadzenia konkursu, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdzie maksymalnie 3 członków. Pracami Komisji kierować będzie Przewodniczący wskazany przez Organizatora Konkursu.

2. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

KRYTERIA OCENY

§4

1. Oceniając chleby dożynkowe, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a. Walory smakowe – w skali od 0 do 5 pkt.

b. Strukturę miąższu wypieku – w skali od 0 do 5 pkt.

c. Barwę i jakość wypieczenia skórki – w skali od 0 do 5 pkt.

d. Wyrośnięcie ciasta - w skali od 0 do 5 pkt.

e. Estetyka wykonania i sposób podania – w skali od 0 do 5 pkt.

2. Zwycięzcą (I miejsce) Konkursu zostanie chleb dożynkowy, który uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu powyższych kryteriów.

3. Miejsca II i III oraz wyróżnienia przypadną w udziale chlebom, które otrzymają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów po zastosowaniu powyższych kryteriów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§5

1. W konkursie mogą uczestniczyć Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, sołectwa, wsie i osoby fizyczne powyżej 18 roku życia z terenu Gminy Gostynin, które złożą prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 31 sierpnia 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33, 09-500 Gostynin, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26,  09-500 Gostynin lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PRZEBIEG KONKURSU

§6

1. Chlebom nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony 9 września 2017r. w remizie OSP w Sierakówku. 

3. Chleby należy dowieźć w dniu 9 września 2017r. do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku w godzinach od 12:00 do 12:30. 

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród rzeczowych  nastąpi 10 września 2017r. podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem oraz promocją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

2. Biorący udział w Konkursie przyjmują i w pełni akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.

3. Chleby zgłoszone do konkursu zostaną w całości przeznaczone do wspólnej degustacji podczas Dożynek.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

 

 KARTA-CHLEB.jpg

Zaproszenie do udziału w Konkursie "Najlepsza nalewka Gminy Gostynin 2017"

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem ogłasza konkurs "Najlepsza nalewka Gminy Gostynin 2017”.

 

REGULAMIN KONKURSU


I. INFORMACJE OGÓLNE

* Konkurs „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2017”, zwany dalej Konkursem, jest imprezą promocyjną mającą na celu promocję gminnych tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.  Konkurs odbywa się w ramach X Gminnych Dożynek Ekologicznych.

*  Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

*  W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.

·         Oceny nalewek dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

·         Podczas oceny członkowie komisji wezmą pod uwagę następujące kryteria: oryginalność składników, smak, klarowność, aromat.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

* Uczestnicy Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego Regulamin  oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.

* Do Konkursu zgłaszać należy nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

* Zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2017r. drogą pocztową, mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefoniczną (24 235 16 04) lub osobiście w godzinach 08.00 – 16.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

* Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć butelkę (min. 0,25 l) nalewki do dnia 1 września 2017r. do Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, do godziny 15.00. Ilość nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna.                                                

* Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia. W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę Zgłoszenia.

* Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem i promocją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

III. ZASADY PROCEDOWANIA I WYNIKI

* Członkowie Komisji Konkursowej dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu, gwarantowanych przez Organizatora i wyłaniają zwycięzców.
* Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 10 września 2017r.
podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.
*
Uczestnicy Konkursu ubiegają się o Honorowy Tytuł: „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2017".
* Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
*Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
*Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 KARTA

Zaproszenie na Rajd Rowerowy

Stowarzyszenie "Nasza Gmina - Nasza Przyszłość"

serdecznie zaprasza

OSOBY LUBIĄCE AKTYWNIE SPĘDZAĆ CZAS

na RAJD ROWEROWY

Gala Operowo - Operetkowa zwieńczyła XIX Ogólnopolski Plener Malarski U WÓJTA połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej

W niedzielę, 9 lipca br. zakończył się XIX Ogólnopolski Plener Malarski „U Wójta” połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej. O godz. 15.30 odbył się wernisaż malarstwa tworzonego podczas pleneru i warsztatów, podczas którego Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński podziękował artystom i gimnazjalistom za uczestnictwo w plenerze i pogratulował pięknych prac, które wzbogacą zbiory Gminy Gostynin. Wystawa będzie czynna do 14 lipca w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Uczestnikami tegorocznego Pleneru Malarskiego „U Wójta” byli: Alojzy Balcerzak (Warszawa), Martyna Balcerzak (Niemcy), Eleonora Baranowska (Lucień), Elżbieta Helak (Łąck), Dorota Król (Rzeszów); Anna Michalak (Gostynin); Zenobia Ogrodzińska (Gostynin); Barbara Perlikowska (Gostynin); Maja Wojnarowska (Łąck) oraz Zofia Samusik –Zaremba (Płock). Funkcję Komisarza Pleneru pełniła pani Maja Wojnarowska.


Już po raz dziewiąty Plener „U Wójta” połączono z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej. Wzięło  w nich udział osiem gimnazjalistek z terenu gminy Gostynin wyłonionych z konkursu plastycznego pod nazwą „Mazowsze – mnie ta ziemia od innych droższa” ogłoszonego przez Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem. W warsztatach wzięły udział następujące młode adeptki sztuki: Laura Hajn, Dagmara Kostrzewska oraz Weronika Zarzycka z Gimnazjum w Lucieniu, Milena Pietrowicz z Gimnazjum w Emilianowie, Dorota Smardzewska, Natalia Trawczyńska i Justyna Pasikowska z Gimnazjum w Sierakówku oraz Klaudia 
Chmielewska z Gimnazjum w Solcu. Komisarzem warsztatów dla młodzieży była Anna Michalak.

O godz. 16.00 odbyło się uroczyste zakończenie Pleneru i warsztatów. Wójt Gminy Gostynin p. Edmund Zieliński oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin p. Krystyna Janiszewska podziękowali artystom za udział w tym kulturalnym przedsięwzięciu, pogratulowali pokłosia tygodniowego pobytu w lucieniu, czy pięknych prac wyeksponowanych na wystawie wzorganizowanej w sali bankietowej pałacu oraz wręczyli upominki. Podsumowania tegorocznego pleneru dokonała Komisarz Maja Wojnarowska.


Wójt podziękował również młodzieży uczestniczącej w warsztatach plastycznych. Gimnazjaliści, pod kierunkiem opiekuna artystycznego p. Anny Michalak, doskonalili swój kunszt artystyczny podczas zajęć plenerowych: w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Nieborowie, Arkadii oraz w malowniczych zakątkach Gminy Gostynin. Wysoki poziom powstałych prac plastycznych można podziwiać na wystawie poplenerowej. Uczestnicy warsztatów także otrzymali pamiątkowe upominki.

 

Wzorem lat ubiegłych na zakończenie Pleneru Malarskiego „U Wójta” odbył się koncert znanych  i lubianych solistów operowych. W krainę opery, operetki, musicalu i piosenki wprowadzili przybyłych na uroczystość: Beata Wardak, Leszek Świdziński, Aleksandra Świdzińska – Kubicka, Aleksandra Hofman, Sohniye Yeoung – Korea, Bingwen Wang – Chiny, Patrycja Pol, Łukasz Kawczyński. A to wszystko przy akompaniamencie Zespołu Kameralnego Orkiestry Symfonicznej La Boheme de Varsovie. Ta wspaniała muzyczna uczta z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, zarówno wśród mieszkańców Gminy Gostynin, ościennych gmin oraz odpoczywających na Pojezierzu Gostynińskim turystów. Tegoroczną Galę Operowo – Operetkową podobnie jak w poprzednich latach zakończyła owacja na stojąco.

Sponsorem Głównym Gali Operowo - Operetkowej w Lucieniu był PKN ORLEN. Pozostali sponsorzy to Nadleśnictwo Gostynin oraz Bank BGŻ BNP PARIBAS. Na ręce sponsorów składamy serdeczne podziękowania za wsparcie tak ważnego i wyjątkowego dla mieszkańców Gminy Gostynin wydarzenia kulturalnego.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME