Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

Pogoda Gostynin z serwisu

Zaproszenie do udziału w pokazie mody ekologicznej

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem bardzo serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Pokazie Mody Ekologicznej, który odbędzie się 10 września 2017r. podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

REGULAMIN POKAZU MODY EKOLOGICZNEJ

         ORGANIZATOR - Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

              CELE:

  • ·         poszerzanie świadomości dotyczącej ochrony środowiska,
  • ·         wzbogacenie programu edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Gostynin,
  • ·         propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • ·         zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
  • ·         popularyzowanie wiedzy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów wśród najmłodszych w domu i w szkole – czyli w codziennym życiu,
  • ·         zachęcenie dzieci i młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko przyrodnicze, poprzez wykonanie stroju z materiałów przeznaczonych do recyklingu.
  • WARUNKI UCZESTNICTWA:

Pokaz przeznaczony jest dla uczniów gminnych placówek oświatowych.
Pokaz przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Uczniowie klas IV-VII
2. Uczniowie II i II klasy Gimnazjum
Placówka oświatowa może zgłosić do Pokazu tylko jeden zespół w każdej kategorii 
składający się z 3 osób (2 modeli i prezentera).
Czas prezentacji min. 3 minuty, max 5 minut.
Zadaniem uczestników będzie wykonanie odpowiednio wcześniej dwóch strojów z odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Projekt dowolny (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, do szkoły, na plażę itp.) .
Wybór tematu pozostawiamy uczestnikom, których zadaniem podczas pokazu będzie opowiedzenie o wykonanych strojach.

Pokaz odbędzie się w dniu 10.09.2017r. podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

   OCENA I NAGRODY:


Upominki za uczestnictwo w Pokazie wręczone zostaną podczas Dożynek.

   TERMIN I MIEJSCE:


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.09.2017 r. (piątek) w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem lub telefonicznie pod numerem: 24 235 16 04,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Zaproszenie do udziału w konkursie "Najsmaczniejszy chleb dożynkowy"

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem zaprasza do udziału w konkursie "Najsmaczniejszy chleb dożynkowy".

 

REGULAMIN KONKURSU

„NA NAJSMACZNIEJSZY CHLEB DOŻYNKOWY”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

3. Na Konkurs należy własnoręcznie wykonać tradycyjny chleb dożynkowy.

§2

1. Cele konkursu:

a. Kultywowanie oraz upowszechnianie polskich tradycji obrzędowych;

b. Propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wypieku tradycyjnego chleba;

c. Promocja kulturowego dorobku polskiej wsi;

d. Wyszukiwanie tradycyjnych receptur;

e. Kultywowanie zwyczajów wypieku chleba tradycyjnymi metodami oraz przekazywanie ich młodemu pokoleniu;

KOMISJA KONKURSOWA

§3

1. W celu przeprowadzenia konkursu, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdzie maksymalnie 3 członków. Pracami Komisji kierować będzie Przewodniczący wskazany przez Organizatora Konkursu.

2. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

KRYTERIA OCENY

§4

1. Oceniając chleby dożynkowe, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a. Walory smakowe – w skali od 0 do 5 pkt.

b. Strukturę miąższu wypieku – w skali od 0 do 5 pkt.

c. Barwę i jakość wypieczenia skórki – w skali od 0 do 5 pkt.

d. Wyrośnięcie ciasta - w skali od 0 do 5 pkt.

e. Estetyka wykonania i sposób podania – w skali od 0 do 5 pkt.

2. Zwycięzcą (I miejsce) Konkursu zostanie chleb dożynkowy, który uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu powyższych kryteriów.

3. Miejsca II i III oraz wyróżnienia przypadną w udziale chlebom, które otrzymają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów po zastosowaniu powyższych kryteriów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§5

1. W konkursie mogą uczestniczyć Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, sołectwa, wsie i osoby fizyczne powyżej 18 roku życia z terenu Gminy Gostynin, które złożą prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 31 sierpnia 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Białe 33, 09-500 Gostynin, w Sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26,  09-500 Gostynin lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

PRZEBIEG KONKURSU

§6

1. Chlebom nadana zostanie numeracja według kolejności zgłoszeń.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony 9 września 2017r. w remizie OSP w Sierakówku. 

3. Chleby należy dowieźć w dniu 9 września 2017r. do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku w godzinach od 12:00 do 12:30. 

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród rzeczowych  nastąpi 10 września 2017r. podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem oraz promocją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

2. Biorący udział w Konkursie przyjmują i w pełni akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.

3. Chleby zgłoszone do konkursu zostaną w całości przeznaczone do wspólnej degustacji podczas Dożynek.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin.

 

 KARTA-CHLEB.jpg

Zaproszenie do udziału w Konkursie "Najlepsza nalewka Gminy Gostynin 2017"

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem ogłasza konkurs "Najlepsza nalewka Gminy Gostynin 2017”.

 

REGULAMIN KONKURSU


I. INFORMACJE OGÓLNE

* Konkurs „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2017”, zwany dalej Konkursem, jest imprezą promocyjną mającą na celu promocję gminnych tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.  Konkurs odbywa się w ramach X Gminnych Dożynek Ekologicznych.

*  Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

*  W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.

·         Oceny nalewek dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

·         Podczas oceny członkowie komisji wezmą pod uwagę następujące kryteria: oryginalność składników, smak, klarowność, aromat.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

* Uczestnicy Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego Regulamin  oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.

* Do Konkursu zgłaszać należy nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

* Zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2017r. drogą pocztową, mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefoniczną (24 235 16 04) lub osobiście w godzinach 08.00 – 16.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

* Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć butelkę (min. 0,25 l) nalewki do dnia 1 września 2017r. do Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, do godziny 15.00. Ilość nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna.                                                

* Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia. W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę Zgłoszenia.

* Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem i promocją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

III. ZASADY PROCEDOWANIA I WYNIKI

* Członkowie Komisji Konkursowej dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu, gwarantowanych przez Organizatora i wyłaniają zwycięzców.
* Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 10 września 2017r.
podczas X Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sierakówku.
*
Uczestnicy Konkursu ubiegają się o Honorowy Tytuł: „Najlepsza Nalewka Gminy Gostynin 2017".
* Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
*Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
*Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 KARTA

Zaproszenie na Rajd Rowerowy

Stowarzyszenie "Nasza Gmina - Nasza Przyszłość"

serdecznie zaprasza

OSOBY LUBIĄCE AKTYWNIE SPĘDZAĆ CZAS

na RAJD ROWEROWY

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME