Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

Pogoda Gostynin z serwisu

Zaproszenie do udziału w konkursie: " Na Wigilijnym stole"

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem


zaprasza do udziału w konkursie:


„Na wigilijnym stole”

 

 

                                              

 

 Regulamin konkursu kulinarnego

na najsmaczniejszą potrawę wigilijną

"Na wigilijnym stole ....."

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest: Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
w Białem.

2. Celem konkursu jest:

- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych lokalnych potrawach przygotowanych z okazji świąt Bożego Narodzenia,

- integracja i aktywizacja mieszkańców gminy w kierunku zachowania i wykorzystywania dziedzictwa kulinarnego.

- przygotowanie potrawy wigilijnej według receptury własnej lub na podstawie przepisu tradycyjnego. Na potrzeby konkursu przygotowanym potrawom można nadać nazwy własne.

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Gostynin.

4. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

 

II.  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać na Formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

2. Formularze zgłoszeniowe można składać:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin – ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,

·         w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin – Białe 33

  • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Zgłoszenia do konkursu można dokonać również telefonicznie, pod numerem telefonu 24 235 16 04.

4. Ostateczny termin zgłoszenia upływa z dniem 07 grudnia 2018r.

5. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja fotograficzna) i sposobu wykonania potrawy (w mediach oraz na stronach internetowych Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, Gminy Gostynin oraz Gminy Miasta Gostynina).

 

III. PRZEPROWADZENIE KONKURSU

1.      Konkurs odbywa się w kategorii: Potrawa wigilijna

2. Ocenie podlegać będą:

  • smak potrawy
  • pracochłonność wykonania
  • estetyka podania

3. Komisję konkursową powołuje Organizator konkursu

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16 grudnia 2018r. w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego podczas uroczystości „Kolęda łączy pokolenia” .

5. Organizator zapewnia stanowiska do wyeksponowania potraw konkursowych.

6. Wygrywają te potrawy, które otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznaną przez Komisję konkursową. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów uzyskają dwie                   lub więcej potraw, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.

7. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 

 IV. TERMINARZ

1. Termin składania zgłoszeń: do 07 grudnia 2018r. do godziny 15.00.

2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć potrawę w dniu 16.12.2017 r.                            w godzinach od 13:00 do 13:30 do Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego.

 

V. KONTAKT

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, tel. 24 235 16 04.

 

 

 

 

Karta zgłoszenia potrawy wigilijnej w konkursie kulinarnym
„Na wigilijnym stole…”

I.                    DANE WYKONAWCY

1.      Imię i nazwisko (nazwa organizacji):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2.      Adres :

..…………………………………………………………………………………………………………………………

3.      Numer telefonu, adres e-mail:

    ………………………………………………………………………………………………………………..…………

II.                  DANE DOTYCZĄCE POTRAWY

1.      Nazwa potrawy

....................................................................................................................................

2.      Przepis

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej informujemy, iż uczestnictwo  w konkursie jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku – zdjęć wykonanych w związku z realizacją zadania
w materiałach reklamowych Organizatora Konkursu: Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin; oraz Gminy Miasta Gostynina i Gminy Gostynin, w szczególności: w materiałach prasowych, mediach, na plakatach, ulotkach oraz stronach internetowych itp.

                                                                                              

                                                                                                    ……………………………………………………..
                                                                                                            
              /Podpis uczestnika/

 

 

 

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin ogłasza nabór do Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON

XI Gminne Dożynki Ekologiczne

 

Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęto Mszą Świętą Dziękczynną za zebrane plony w Kościele p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sokołowie, którą odprawił dziekan dekanatu gostynińskiego ks. kan. Ryszard Kruszewski, a homilię wygłosił proboszcz parafii Sokołów ks. dr Wiesław Szymański. W Eucharystii uczestniczył też proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie ks. Andrzej Rutkowski. Po Mszy św. korowód dożynkowy przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej przemaszerował na miejsce uroczystości.

Dożynki rozpoczęła ceremonia przekazania chleba, podczas której Starostowie Dożynek: p. Emilia Szymczak i p. Krzysztof Sarniak oraz asystenci: p. Iwona Majchrzak i p. Tomasz Matecki przekazali chleb dożynkowy Gospodarzom Dożynek: Wójtowi Gminy Gostynin Panu Edmundowi Zielińskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Gostynin Panu Tomaszowi Bronisławowi Lewandowskiemu.

Wójt Gminy podziękował za chleb tymi słowami: „… otrzymaliśmy z rąk starostów i asystentów dzisiejszych Dożynek pachnące wspaniałe bochny chleba upieczone z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi. Dziękuję bardzo za ten wymowny dar”.

Część artystyczną rozpoczął koncert Gminnej Orkiestry Dętej. Pokaz słowno – muzyczny przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sokołowie. Następnie wystąpił Chór Gminny VOX CORDIS, który zaśpiewał piękne pieśni ludowe.

Uczniowie szkół gminnych zaprezentowali interesujący i niepowtarzalny Pokaz Mody Ekologicznej oraz swoje umiejętności artystyczne.

Formacja REVOLTA przedstawiła bardzo ciekawe układy taneczne, następnie na scenie wystąpili artyści z Gminy Gostynin: Patrycja Pol (śpiew) i Dominik Janiszewski (gitara).

W dalszej kolejności wystąpili: Oliwia Kopeć i Mikołaj Osmolak - para specjalizująca się w Sportowym Tańcu Towarzyskim w tańcach latynoamerykańskich, trenująca w Uczniowskim Klubie Sportowym PASJA działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym.

Na scenie wystąpił też Zespół Pieśni i Tańca PROMYKI LUCIENIA przedstawiając piękny układ taneczny oraz humorystyczny kabaret o zdrowym stylu życia.

Na zakończenie części artystycznej odbył się koncert Gwiazdy wieczoru STEFANO TERRAZZINO – włoskiego tancerza reprezentującego najwyższą klasę „S” w tańcach latynoamerykańskich. Widzowie mogli posłuchać piosenek włoskich w jego wykonaniu i obejrzeć taniec w parze z Pauliną Biernat.

 Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna przy muzyce Zespołu Legend.

 

 W trakcie trwania uroczystości, na stoisku Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin uczestnikom Dożynek rozdawane były gadżety ekologiczne, a na stoisku Gminy Gostynin słodkie wypieki przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy Gostynin i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Sierakówka, Legardy, Kazimierzowa oraz ze Stowarzyszenia Nasza Gmina – Nasza Przyszłość, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Belno im. Ignacego Leszczyńskiego, Stowarzyszenia Aktywnych – Kobiet Bielawy – Zwoleń i Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z Kluska przygotowały wypieki i smaczne potrawy regionalne do degustacji dla uczestników Dożynek.

Uczestnicy Dożynek mieli możliwość uzyskiwania informacji na stoiskach wystawienniczych różnych instytucji współpracujących z rolnikami..

Podczas XI Gminnych Dożynek Ekologicznych ogłoszono wyniki konkursów na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2018 oraz na Najlepszą Nalewkę Gminy Gostynin 2018.

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2018 r.

 

I miejsce – KGW Zaborów Nowy

 

II miejsce – Sołectwa Bolesławów i Podgórze

 

III miejsce – Sołectwo Skrzany

 

Wszystkie pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienia.

 

 

KONKURS "NAJLEPSZA NALEWKA GMINY GOSTYNIN 2018"

 

I miejsce – Renata Szymkiewicz „Nalewka z pigwy”

 

II miejsce – Ewa Kowalczyk „Czeremchówka”

 

III miejsce – Barbara Kalinowska „Nalewka z Pigwy”

 

Wyróżnienie – Halina Pakulska „Tarninówka”

 

Wyróżnienie – Renata Życińska „Nalewka z jeżyny”

 

Wyróżnienie – Agnieszka Skrzeczkowska „Nalewka porzeczkowa”

 

Dla uczestników Dożynek przewidziany był darmowy posiłek z grilla i grochówka.

Serdecznie dziękujemy sponsorom za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną przy organizacji XI Gminnych Dożynek Ekologicznych w Sokołowie.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tegorocznych Dożynkach i zapraszamy za rok.

 

Organizatorzy.

     

 

                                                                                                

 

 

 

 

Zaproszenie na XI Gminne Dożynki Ekologiczne w Sokołowie

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME